Category: Senovės Egiptas

AMŽINOJI MEILĖ 0

AMŽINOJI MEILĖ

  Mudu būsim drauge, Nepajėgs mūsų dievas išskirti. Prisiekiu, tavęs niekados nepaliksiu, Kol tau nepabosiu. Nuo šiolei gyvensim be darbo, laisvi, Ir aplenks mus nelaimės. Iškeliavome štai amžinybės šalin, Kad mūsų vardų nepamirštų. Nuostabus...