Category: Simmelis, Georgas

0

Georgo Simmelio modernioji realizmo kritika

Georgas Simmelis (1858-1918) pripažintas už sociologinį modernios sąmonės, suvokusios save kaip autonomišką individualybę, portretą. Jis novatoriškas ir originalus mąstytojas, įžvelgęs poreikį tiek analizuoti socialinius fenomenus, tiek ir būti filosofu. Simmelis yra Saussure‘o, Freudo, Durkheimo...

0

Sociologija ir kultūros filosofija

Georgas Simmelis „Sociologija ir kultūros filosofija” (2007) Leidykla: Margi raštai Ši chrestomatinio pobūdžio knyga sudaryta iš įvairių G. Simmelio tekstų ištraukų: „Sociologija“, „Didmiesčiai ir dvasinis gyvenimas, „Kultūros sąvoka ir tragedija“, „Moderniosios kultūros konfliktas“, „Kultūros krizė“,...

0

Moteriškoji kultūra

Kol moterys norėjo perimti vyrų gyvenimo ir darbo formas, moterų judėjimas turėjo padėti joms asmeniškai pritapti prie jau esamų, lig šiol joms užgintų kultūros vertybių, ir tai turėjo suteikti joms naują laimę, naujų pareigų...