Nebūtis yra toks ontologinis dėmuo, kuris organiškai susijęs su būtimi, vadinasi, būties esmė - tai jos kryptingumas, "nuostata" į nebūtį. Tad nebūtis irgi yra svarbus atskiro žmogaus būties elementas. Nebūties…
Plačiau ↠