Category: Dekonstrukcija

0

Derrida ir Dievo katarsis

Pagal vieną senovės egiptiečių legendą, pasaulio viešpačiui nuo pat pasaulio pradžios dėl nežinomos priežasties buvo atimta akis. Jis įpareigojo Šu ir Tefnut jam ją atnešti. Šiedu taip ilgai negrįžio, kad Ra buvo priverstas į...

Share Button
Koks dekonstrukcijos tikslas? 0

Koks dekonstrukcijos tikslas?

  Dekonstrukcija yra vienas svarbiausių filosofinio ar (pseudofilosofinio) postmodernizmo terminų, išreiškiančių ritualinę jo strategiją suabsoliutintos ženklų teorijos kontekste. Jo prielaida ta, kad reiškiklis (ištartas žodis, parašytas tekstas, vaizdinys) nereiškia jokios jį pranokstančios, savarankiškos, už...

Share Button
1

Jacques‘as Derrida: dekonstrukcija

J. Derrida koncepcija – filosofija, kaip rašymo būdas; aistra rašyti. Derrida – dekonstrukcijos išradėjas. Laiške japonui draugui Derrida aprašė, kaip gimė ši sąvoka. Pirmą kartą šį terminą jis pavartojo knygoje Apie gramatologiją. Jis bandė...

Share Button