Category: KITAS

0

Algis Mickūnas: tarp Filosofijos ir Metafizikos

Filosofijos erdvėje yra priimtas dalykas, kad Lingis skaitomas, kaip geriausias žinovas Levinas’o “mąstymo”. Juk jis vertė Levinas’o veikalus į Anglų kalbą su paties Levinas’o patvirtinimu. Todėl  būtų sunku paneigti Lingio kontroversiją su Levinas’u, kaip...

0

Įsikitinimas

Įsikitinimas yra glaudžiai susijęs su šiomis temomis: stebuklingumo, metamorfozės, išsikitinimo ar išdavystės, alternatyvumo, transgresijos, socialinio veido ir lyties pokyčių. Taip lėmė įvairios priežastys. Daugelis šių klausimų jau yra nagrinėti XX amžiaus pabaigos filosofinėje, psichoanalitinėje,...

Apie tobulybę 0

Apie tobulybę

Didžiąją dalį savo (ne tiktai savo!) sąmonės faktų aš pažįstu kaip bendrus man ir kitam substratui arba (jeigu tai gyvoji būtybė) subjektui. Mudu juose tarytum susiliejame. Maža to. Aš pažįstu, kad tas substratas-subjektas objektyviai...