Blogis priklauso etikai dėl dvejopo jo ryšio: viena vertus, jis susijęs su laisvės, antra vertus – su pareigos klausimu. Visų pirma: teigti laisvę – vadinasi, prisiimti sau blogio atsiradimą. Blogis…
Plačiau ↠