Category: Sartras, Žanas Polis

0

Apie nesantį filosofinį detektyvą „Varnų troboje“

Kai buvau filosofijos pirmo kurso studentė, viena lektorė išbraukė kažkurį iš pirmųjų mano referatų, teigdama, kad orientuotis turėčiau tik į mąstytojo filosofiją ir apeiti jo biografijos faktus. Vėliau bandžiau sekti tokiomis ir panašiomis rekomendacijomis,...

0

Filosofas Dalius Jonkus „Egzistencinė filosofija ir jos meninė sklaida“

2016 m. spalio 18 d. paskaitoje filosofas Dalius Jonkus aptarė fenomenologines egzistencinės filosofijos ištakas, nagrinėjo Martino Heideggerio ir Jean-Paulo Sartreʼo žmogiškosios egzistencijos sampratas, pristatė svarbiausias egzistencinės filosofijos temas: kūną, susvetimėjimą, mirtį, absurdą, laisvę, pasirinkimą...

0

Paieškose

Skaityti pradėjo su didžiuliu nepasitikėjimu: jau tiek kartų visi bandė jį apšviesti, tiek kartų jam skolino knygas ir perspėjo: „Perskaityk, čia kaip tik tau.“ Liusjenas liūdnokai nusišypsojo pagalvojęs, kad jis ne toks, kurį galima išmušti...

0

Našlaitis

Gero tėvo nebūna – tokia jau taisyklė; ir dėl to reikia kaltinti ne vyrus, o supuvusį tėvystės ryšį. Padaryti vaiką – labai prašau; turėti vaikų – kokia neteisybė! Jei mano tėvas nebūtų numiręs, jis...

0

J.-P. Sartre: laisvė ir pasirinkimas

Įvadas Dantė teigė, kad „žmogus negali būti laimingas be laisvės“. Gyvenime pasitaiko situacijų, kai būtinas labai aiškus vertybinis pasirinkimas. Vėlyvųjų viduramžių filosofai skelbė teoriją, kad gyvųjų būtybių elgsena priklauso ne nuo jų pačių valios,...

0

Nuotykis

Aš nepatyriau nuotykių. Buvo atsitikimų, įvykių, incidentų, – ko tik nori. Bet nuotykių – ne. Ir netiesa, kad tai tik pavadinimo dalykas; dabar imu suprasti. Iki šiol aš kažką labai branginau – labiau už...

0

Kodėl įsimylėjėlis nori būti mylimas?

„Nuosavybės” sąvoka, kuria labai dažnai aiškinama meilė, iš tiesų negali būti pirminė. Dėl ko dar turėčiau trokšti pasisavinti kitą asmenį, jei ne dėl to, kad būtent kitas asmuo mane verčia būti? Tačiau tai implikuoja...

0

Savamokslis

Savamokslio išsirinktos knygos mane visada išmuša iš vėžių. Staiga prisimenu paskutinių jo skaitytų veikalų autorių pavardes: Lamberas, Langlua, Larbaletrijė, Lateksas, Lavern. Viskas aišku, supratau Savamokslio metodą – jis mokosi abėcėlės tvarka. Žiūriu į jį...

0

Žvilgsnis

Koks yra žvilgsnio pobūdis ir kaip jis pasireiškia man? Visų pirma žvilgsnis, pasak Sartre‘o, aptinkamas ne kaip percepcijos objektas, bet kaip juslinė percepcijos lauko forma. Žvilgsnis pasireiškia ne tik kaip akių obuoliai, nukreipti į...

2

Žanas Polis Sartras

Žanas Polis Sartras (Jean-Paul Charles Aymard Sartre, 1905-1980) romano „Šleikštulys“ herojus Antuanas Rokantenas rašo dienoraštį. „Nieko ypatinga: daiktas – tai aš pats“. „Aš egzistuoju“. Šis atradimas užgriūva Rokanteną. Kodėl? Todėl, kad jis pasijunta esąs...