Category: Uždavinys Algis

0

Vilniaus knygų mugė 2017 (video)

Didžiausia knygų mugė Baltijos šalyse, vykstanti jau 18-tus metus, kaip visada pasiūlė įdomių renginių, koncertų ir aibę galimybių sutikti naujus žmones, susipažinti su naujomis knygomis, kurių kasmet išleidžiama virš 4000 pavadinimų. Be kita ko,...

Share Button
0

Filosofija ir teurgija vėlyvojoje antikoje (video)

Algis Uždavinys „Filosofija ir teurgija vėlyvojoje antikoje“ (2016) Išleido: LKTI Vertė: Žilvinas Svigaris Sudarytojas ir atsakingasis mokslinis redaktorius: Rasius Makselis Profesoriaus Algio Uždavinio (1961–2010) anglų kalba parengta ir 2010 m. JAV išleista monografija „Filosofija...

Share Button
Commedia 0

Commedia

Šiuolaikinis „informacijos“ kultas jau gerai nežino, kam reikalingas į begalybę nusidriekiantis „mistinis Informacijos kūnas“, nes jo giluminis pateisinimas yra visuotinės apgaulės priemonių kūrimas, maginė hipotezė ir propaganda. Taip galima valdyti pasaulį elektroninės demonologijos lygmeniu...

Share Button
Apie žmogų, jo gyvenimą ir egzistencijos prasmę 0

Apie žmogų, jo gyvenimą ir egzistencijos prasmę

Iliuzija yra fundamentali mūsų gyvenimo kategorija, ir tai kažkiek panašu į felix culpa paradoksą. Galbūt iš tikrųjų „neautentiškumas“ ar „nuopolis“, kaip savotiška „egzistencinė apibrėžtis“, yra nuolatinis mūsų gyvenimo komponentas, kurio niekybei įslaptinti reikia nuogybę...

Share Button
Koks dekonstrukcijos tikslas? 0

Koks dekonstrukcijos tikslas?

  Dekonstrukcija yra vienas svarbiausių filosofinio ar (pseudofilosofinio) postmodernizmo terminų, išreiškiančių ritualinę jo strategiją suabsoliutintos ženklų teorijos kontekste. Jo prielaida ta, kad reiškiklis (ištartas žodis, parašytas tekstas, vaizdinys) nereiškia jokios jį pranokstančios, savarankiškos, už...

Share Button
0

Algio Uždavinio fenomenas

„Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos XII. Algio Uždavinio fenomenas“ knygos pristatymas. 2013-03-29 Lietuvos Mokslų Akademijoje vyko A. Uždavinio garbei skirtas renginys. Dalyvavo bei pasisakė prof. Antanas Andrijauskas, doc. Naglis Kardelis, dr. Stanislovas Mostauskis, dr....

Share Button
Apie postmodernizmą 0

Apie postmodernizmą

Šiuolaikinis „informacijos“ kultas jau gerai nežino, kam reikalingas į begalybę nusidriekiantis „mistinis Informacijos kūnas“, nes jo giluminis pateisinimas yra visuotinės apgaulės priemonių kūrimas, maginė hipotezė ir propaganda. Taip galima valdyti pasaulį elektroninės demonologijos lygmeniu...

Share Button
Filosofija, Teurgija ir Dievai 0

Filosofija, Teurgija ir Dievai

John F. Finamore Iowos universitetas Esminiai žodžiai: filosofija, teurgija, vėlyvoji antika, Jamblichas, Egipto mąstymo tradicija Senovės Egipto raštininkas Ani knygos Book of Going by Day pradžioje rašo, kad tikisi, jog jo siela, gyvenusi dorybingą...

Share Button
Filosofiniai apmąstymai 0

Filosofiniai apmąstymai

Nereikia pamiršti, kad kontempliacijai skirtas gyvenimas (bios theoretikos) yra tiek graikų filosofo, tiek ir indų išminčiaus idealas, tik nelygu, ką kas gali kontempliuoti. Vienas lietaus laše ar žvaigždėto dangaus lopinėlyje sugeba išvysti bet kokį...

Share Button
Savęs pažinimas ir sugrįžimas į savo giliausią savastį 0

Savęs pažinimas ir sugrįžimas į savo giliausią savastį

  Proklui ir kitiems neoplatonikams savęs pažinimas (he heauton gnosis) yra visos filosofijos pradžia (arche), kuri pagrįsta anamnesis arba atsiminimu, kuris suprantamas kaip žmogiškos prigimties pažinimo – tai yra grįžimo (epistrophe) ir atsitraukimo nuo...

Share Button
Filosofija, magija ir juokas 0

Filosofija, magija ir juokas

  Žvilgsnis į šią, į mitą panašią, apreikštą tikrovę (kheperu Egipto prasme) žymi filosofijos pradžią. Filosofiją čia suprantame kaip pažinimo siekimą ir dialektinį perėjimą nuo vaizdinių prie jų noetinių archetipų, prie dieviško intelekto, kuris...

Share Button
Hermis 0

Hermis

Hermis gali būti suvoktas kaip archetipinė funkcija, kaip mitinė tam tikros rūšies paradigmų personifikacija. Dėl šios priežasties sophia perennis mokyklos tradicionalistai, sekdami dar helenizmo laikais paplitusia „lyginamąja teologija“, be jokių išsamių analitinių komentarų ir...

Share Button
Pradžios ir pabaigos alchemija 0

Pradžios ir pabaigos alchemija

  Sodas yra metafora – idealus nenutapytas paveikslas, kurio atšvaitus veltui bandome įžvelgti žolėje po savo kojomis. Tačiau vis tiek visada reikia eiti, nešioti akmenis, kasti duobes, rašyti šventraščius, suvokiant, jog tavo darbas yra...

Share Button
Mažai kas susimąsto 1

Mažai kas susimąsto

  Mažai kas susimąsto, kad modernistinė kultūra, kurianti vis naujus absurdiškiausius poreikius ir vis naujas pagundas – tai kiekybės karalystė, kurioje „blogio monotonija“, deja, tik saldžių sirenų kaukę dėvi. Žmogus negali tarnauti dviem šeimininkams...

Share Button
Kelias 0

Kelias

Žmogaus egzistenciją laike paprastai simbolizuoja kelias, kuriuo keliaujame: išeiname ir sugrįžtama, panašiai kaip sugrįžta namo Odisėjas įveikęs jutiminio pasaulio vandenis, kuriuose jūros dievų pyktis lydi kiekvieną, norintį ištrūkti iš sansaros rato. Odisėjas, kaip nurodo...

Share Button
0

Apie žmogų, jo gyvenimą ir egzistencijos prasmę

Taip – esame būties girtuokliai, ir mūsų girtumas yra tarytum skraistė. Argi ne filosofiška? Svaigstame nuo dieviškųjų sklaidmenų, kurie tariamai užveria mums išsivadavimo kelius, o ūkanas verčia pavidalais – sunkiais ir neskaidiais pavidalais, todėl...

Share Button
Siela 0

Siela

  Nesu nei meno mylėtojas banalia šio žodžio prasme, nei tikintysis, įtikėjęs jo nepakeičiama misija. Tačiau manau, kad menas yra sielos veidrodis, jeigu visuotinio skepticizmo ir rekonstrukcijos laikais dar galima kalbėti apie sielą kokiu...

Share Button
0

Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos XII. Algio Uždavinio fenomenas

Sud. Antanas Andrijauskas „Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XII. Algio Uždavinio fenomenas“ Leidėjas: Lietuvos kultūros tyrimų institutas „Pasak senovės išminčių, negalėjimas pažinti ir yra tikrasis pažinimas. Negalėjimas nieko pasakyti yra pati įstabiausia kalba. Jos ištakos –...

Share Button
Algio Uždavinio įnašas į teurgijos tyrinėjimus 0

Algio Uždavinio įnašas į teurgijos tyrinėjimus

Šis straipsnis publikuotas leidinyje „Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XI. Kultūrų sąveika“ (Sudarytojas Antanas Andrijauskas, Vilnius: LKTI, 2011). Nusprendėme, kad su juo dėl išskirtinės šviesaus atminimo prof. Algio Uždavinio asmenybės turėtų susipažinti ir platesnė auditorija –...

Share Button