Category: Uždavinys Algis

0

Konferencija Algio Uždavinio atminimui

Nacionalinė prof. Algio Uždavinio (1962–2010) 60-ies metų jubiliejui skirta konferencija 2022 m. balandžio 26 d. Druskininkų miesto muziejus ir Lietuvos kultūros tyrimų institutas pakvietė į talentingo mokslininko, profesoriaus, ir druskininkiečio Algio Uždavinio atminimui skirtą...

0

Vilniaus knygų mugė 2017 (video)

Didžiausia knygų mugė Baltijos šalyse, vykstanti jau 18-tus metus, kaip visada pasiūlė įdomių renginių, koncertų ir aibę galimybių sutikti naujus žmones, susipažinti su naujomis knygomis, kurių kasmet išleidžiama virš 4000 pavadinimų. Be kita ko,...

0

Filosofija ir teurgija vėlyvojoje antikoje (video)

Algis Uždavinys „Filosofija ir teurgija vėlyvojoje antikoje” (2016) Išleido: LKTI Vertė: Žilvinas Svigaris Sudarytojas ir atsakingasis mokslinis redaktorius: Rasius Makselis Profesoriaus Algio Uždavinio (1961–2010) anglų kalba parengta ir 2010 m. JAV išleista monografija „Filosofija...

Commedia 0

Commedia

Šiuolaikinis „informacijos“ kultas jau gerai nežino, kam reikalingas į begalybę nusidriekiantis „mistinis Informacijos kūnas“, nes jo giluminis pateisinimas yra visuotinės apgaulės priemonių kūrimas, maginė hipotezė ir propaganda. Taip galima valdyti pasaulį elektroninės demonologijos lygmeniu...

Koks dekonstrukcijos tikslas? 0

Koks dekonstrukcijos tikslas?

  Dekonstrukcija yra vienas svarbiausių filosofinio ar (pseudofilosofinio) postmodernizmo terminų, išreiškiančių ritualinę jo strategiją suabsoliutintos ženklų teorijos kontekste. Jo prielaida ta, kad reiškiklis (ištartas žodis, parašytas tekstas, vaizdinys) nereiškia jokios jį pranokstančios, savarankiškos, už...

Apie postmodernizmą 0

Apie postmodernizmą

Šiuolaikinis „informacijos“ kultas jau gerai nežino, kam reikalingas į begalybę nusidriekiantis „mistinis Informacijos kūnas“, nes jo giluminis pateisinimas yra visuotinės apgaulės priemonių kūrimas, maginė hipotezė ir propaganda. Taip galima valdyti pasaulį elektroninės demonologijos lygmeniu...

Filosofiniai apmąstymai 0

Filosofiniai apmąstymai

Nereikia pamiršti, kad kontempliacijai skirtas gyvenimas (bios theoretikos) yra tiek graikų filosofo, tiek ir indų išminčiaus idealas, tik nelygu, ką kas gali kontempliuoti. Vienas lietaus laše ar žvaigždėto dangaus lopinėlyje sugeba išvysti bet kokį...

Filosofija, magija ir juokas 0

Filosofija, magija ir juokas

  Žvilgsnis į šią, į mitą panašią, apreikštą tikrovę (kheperu Egipto prasme) žymi filosofijos pradžią. Filosofiją čia suprantame kaip pažinimo siekimą ir dialektinį perėjimą nuo vaizdinių prie jų noetinių archetipų, prie dieviško intelekto, kuris...

Hermis 0

Hermis

Hermis gali būti suvoktas kaip archetipinė funkcija, kaip mitinė tam tikros rūšies paradigmų personifikacija. Dėl šios priežasties sophia perennis mokyklos tradicionalistai, sekdami dar helenizmo laikais paplitusia „lyginamąja teologija“, be jokių išsamių analitinių komentarų ir...

Pradžios ir pabaigos alchemija 0

Pradžios ir pabaigos alchemija

  Sodas yra metafora – idealus nenutapytas paveikslas, kurio atšvaitus veltui bandome įžvelgti žolėje po savo kojomis. Tačiau vis tiek visada reikia eiti, nešioti akmenis, kasti duobes, rašyti šventraščius, suvokiant, jog tavo darbas yra...

Mažai kas susimąsto 1

Mažai kas susimąsto

  Mažai kas susimąsto, kad modernistinė kultūra, kurianti vis naujus absurdiškiausius poreikius ir vis naujas pagundas – tai kiekybės karalystė, kurioje „blogio monotonija“, deja, tik saldžių sirenų kaukę dėvi. Žmogus negali tarnauti dviem šeimininkams...

Kelias 0

Kelias

Žmogaus egzistenciją laike paprastai simbolizuoja kelias, kuriuo keliaujame: išeiname ir sugrįžtama, panašiai kaip sugrįžta namo Odisėjas įveikęs jutiminio pasaulio vandenis, kuriuose jūros dievų pyktis lydi kiekvieną, norintį ištrūkti iš sansaros rato. Odisėjas, kaip nurodo...

Siela 0

Siela

  Nesu nei meno mylėtojas banalia šio žodžio prasme, nei tikintysis, įtikėjęs jo nepakeičiama misija. Tačiau manau, kad menas yra sielos veidrodis, jeigu visuotinio skepticizmo ir rekonstrukcijos laikais dar galima kalbėti apie sielą kokiu...

0

Rytai – Vakarai: komparatyvistinės studijos XII. Algio Uždavinio fenomenas

Sud. Antanas Andrijauskas „Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XII. Algio Uždavinio fenomenas” Leidėjas: Lietuvos kultūros tyrimų institutas „Pasak senovės išminčių, negalėjimas pažinti ir yra tikrasis pažinimas. Negalėjimas nieko pasakyti yra pati įstabiausia kalba. Jos ištakos –...

Algio Uždavinio įnašas į teurgijos tyrinėjimus 0

Algio Uždavinio įnašas į teurgijos tyrinėjimus

Šis straipsnis publikuotas leidinyje „Rytai–Vakarai: komparatyvistinės studijos XI. Kultūrų sąveika” (Sudarytojas Antanas Andrijauskas, Vilnius: LKTI, 2011). Nusprendėme, kad su juo dėl išskirtinės šviesaus atminimo prof. Algio Uždavinio asmenybės turėtų susipažinti ir platesnė auditorija –...