Category: Džeimsas Viljamas

0

Etinės teorijos kryptys

Etinė teorija – teorinis etinės minties ir praktikos aiškinimas, iš kurio išplaukia arba bendri pamatinių etinių įsitikinimų bei principų teisingumo kriterijai, arba išvada, kad tokio kriterijaus negali būti. Williamsas etinę teoriją skiria į negatyvią...

0

Tiesa

Tiesa yra kuriama patyrimo eigoje, kaip įgyjama sveikata, turtas ir jėga. Štai čia prieš mus kaipmat pakyla racionalizmas. Aš įsivaizduoju, kad racionalistas sako: „Tiesa nekuriama, ji egzistuoja absoliučiai ir yra ypatingas santykis, kuris nelaukia...

0

Pagrįsta hipotezė

/…/ Mes matome daiktų estetinę vienovę, labai panašią į teleologinę vienovę. Daiktai pasakoja tam tikrą istoriją. Jų dalys susijusios taip, kad būtų pasiekta kulminacija. Jie veiksmingai pasitarnauja vienas kitam. Retrospektyviai žvelgdami, mes nematome jokio...

0

Racionalizmo kritika

Jei paprašytumėte racionalistų, kad jie, užuot kaltinę pragmatizmą tiesos sąvokos išniekinimu, tiksliai apibrėžtų, kaip jie ją supranta, tai vieninteliai pozityvūs bandymai, man regis, būtų tokie: 1.      „Tiesa – tai sistema teiginių, kurie...

0

Kas yra pragmatizmas

Kartą, kai grįžau pasivaikščiojęs, radau visus iki vieno įsitraukusius į aistringą metafizinį disputą. Disputo corpus (lot. – objektas, šerdis) buvo voveraitė; reikėjo įsivaizduoti, kad paprasta gyva voveraitė tupi vienoje medžio kamieno pusėje, o kitoje...

0

Pragmatizmas

Pagrindinė intelektualistų prielaida yra ta, kad tiesa iš esmės yra inertiškas, statiškas santykis. Kai mes įgyjame teisingą kokio nors dalyko idėją, tuo viskas ir baigiasi. Mes turime; mes žinome; mes atlikome savo mąstymo paskirtį....

Ypatingas temperamentų skirtumas pagal V. Džeimsą 0

Ypatingas temperamentų skirtumas pagal V. Džeimsą

Racionalistas pasirodys labiau linkęs į dogmatizmą, o empirikas galbūt skeptiškesnis ir pasirengęs diskusijai. Šiuos bruožus aš surašysiu į du stulpelius. Manau, kad Jūs nesunkiai atpažinsite tuos du proto tipus, jei aš pateiksiu stulpelius, pavadinęs...

0

Džeimsas Viljamas

Džeimsas Viljamas (William James, 1842-1910 m.) – amerikiečių psichologas ir filosofas pragmatistas. Nuo kitų pragmatistų Džeimsas skyrėsi tuo, kad jį domino ne filosofinių sąvokų savaiminis aiškumas, o jų egzistencinė prasmė. Jį galima net laikyti...