Category: Džibranas Kahlilis

Kahlilis Džibranas / Chalilis Džibranas

Mirtis 0

Mirtis

Tada prabilo Almitra: „Dabar mes norėtume paklausti apie Mirtį.“ Ir jis pasakė: „Jūs norit sužinoti mirties paslaptį. Bet kaip jūs ją rasit, jei ne gyvenimo širdy ieškosit? Pelėda, kuri nakties užrištom akim neregi dienos,...

0

Malonumas

  Tada atsiskyrėlis, apsilankąs mieste kartą per metus, išėjo į priekį ir prašneko: Sakyk mums, kas yra Malonumas?“ Ir jisai prakalbo: „Malonumas – laisvės daina, Bet ne laisvė. Tai jūsų troškimų žydėjimas, Bet ne...

1

Grožis

  Ir paprašė poetas: „Sakyk mums apie Grožį.“ Ir jis atsakė: „Kur jūs ieškosit grožio ir kaip jį rasit, jeigu jis pats nebus jums kelias ir vadovas? Ir kaip kalbėtumėt apie jį, jeigu jis...

0

Džiaugsmas ir Liūdesys

  Tada viena moteris paprašė: „Sakyk mums apie Džiaugsmą ir Liūdesį.“ Ir jisai atsakė: „Jūsų džiaugsmas – tai jūsų liūdesys be kaukės. Ir tas pats šulinys, iš kurio sklinda jūsų juokas, dažnai būdavo pilnas...

0

Vaikai

  Ir paprašė moteris, laikanti ant rankų kūdikį: „Kalbėk mums apie Vaikus.“ Ir jisai bylojo: „Jūsų vaikai nėra jūsų. Jie – savęs besiilginčio Gyvenimo sūnūs ir dukros. Jie atėjo per jus, bet ne iš...

1

Santuoka

Tada Almitra vėl prabilo: „O ką pasakytum apie Vedybas, mokytojau?“ Ir šis atsakė: „Jūs gimėt kartu ir kartu būsit visada. Jūs būsit kartu, kai balti mirties sparnai išblaškys jūsų dienas. Taip, jūs būsit kartu...

0

Meilei pakanka meilės

  Tada paprašė Almitra: „Sakyk mums apie Meilę.“ Ir jisai pakėlė galvą ir apžvelgė žmones; visi aplinkui nuščiuvo. Tada prabilo jis aidingu balsu: „Kai meilė pamos jums, sekite paskui, Nors jos keliai rūstūs ir...

0

Vaisius ir šaknys

Aišku, vaisius negali pasakyti šakniai: „Būk kaip ir aš – prisirpus, sultinga ir visad duodanti iš savo gausos”. Nes vaisiui duoti – poreikis, kaip gauti – šaknies poreikis. [Gibran K. Pranašas. Pranašo sodas. Kaunas:...

0

Bendravimas

Didžiosios savo esybės ilgesys – štai kur jūsų gerumas: ir šis ilgesys glūdi kiekviename iš jūsų. Tačiau vienuose jis – galingas srautas, kuris veržiasi jūron ir neša pakalnių paslaptis bei miško dainas. O kituose...

0

Metodas

Vienas iš patarnavusių šventykloje mokinių paprašė: „Meldžiu, išmokyk mus, Mokytojau, kad mūsų žodžiai kaip tavieji būtų žmonėms tarsi giesmė ir smilkalai.“ Ir Almustafa atsakė: „Jūs pakilsite virš savo žodžių, bet liks jūsų takas –...

0

Sielos ritmas

  Ir nevadink nė vieno iš jūsų kvailiu, nes iš tiesų mes nei išmintingi, nei kvaili. Mes esame žali lapai ant gyvenimo medžio, o pats gyvenimas yra anapus išminties ir, be abejo, anapus kvailybės....