Tarptautinė konferencija „Sonatiniai Čiurlionio garsovaizdžiai“ / International conference “Sonata Soundscapes of Čiurlionis”

Argi ne iš kosminio dangaus kūnų trajektorijų skambesio kyla didžioji misterija, esanti vis dar neįminta Čiurlionio kūrinių mistinė pagava, kurią patiria kiekvienas, skaidria mintimi ir atvira širdimi skaitąs šio didžiojo menininko kūrybą iš jo paveiksluose užrašytų natų. Sferų muzikos skambesio pripildyti sonatinės tapybos paveikslai, ypatingai, Žvaigždžių sonata, Saulės sonata, Pavasario sonata, Žalčio sonata tarsi plonu žvaigždžių audeklu užklotomis natų penklinėmis pasakoja įstabią kūrinijos istoriją.

Čiurlionio tapybos kūrinių genialumas ir neatskleistos už kūrinių slypinčios prasmės skatina inicijuoti eilės konferencijų ciklą, į dėmesio centrą iškeliantį sonatinę Čiurlionio tapybą. Sonatiniai Čiurlionio paveikslai kreipia tyrinėtojo žvilgsnį į subtilius garsų ir vaizdų sąskambius ir skatina regėti klausant ir klausyti žvelgiant. Todėl remiantis turtinga bet kartu išpildyta Čiurlioniui skirtų konferencijų patirtimi, siekiame žengti tolyn – susiaurinti problemos lauką iki kulminacinio genijaus kūrybos laikotarpio, koncentruojant tyrinėtojų žvilgsnius į skambančias sonatas.

2021 liepos 2-3 d., Druskininkuose, Europa Royale konferencijų centre vyko M. K. Čiurlionio kūrybai skirta  konferencija. Viso numatyti septyni tokie renginiai, kitaip tariant, tarptautinių konferencijų ciklą sudarys septynios M. K. Čiurlionio sonatoms skirtos kasmetinės konferencijos:

I. Ciklo pradžia: „Pavasario sonata” [ši konferencija];
II. Šviesos apoteozė: „Saulės sonata”;
III. Egzotikos recepcija: „Piramidžių sonata”;
IV. Kosminė ontologija: „Žvaigždžių sonata”;
V. Gyvybės mitologema: „Žalčio sonata”;
VI. Peizažas ir garsas: „Vasaros sonata” (arba „Landscape and soundscape”);
VII. Gamtos stichijų meditacijos: „Jūros sonata”.

Programa / Programme

Konferencija buvo verčiama [pagal poreikį] į lietuvių ir anglų kalbas, realiu laiku ir transliuojama video kanalu / The conference was translated in lithuanian and eglish languages and broadcasted via video channel in real time

Liepos 2 d. / July 2

Muzikinis-konceptualus performancas M.K. Čiurlionio vizijų tema
Atlikėjai: Vytautas Oškinis (fleita) ir Laurynas Kamarauskas (perkusija).
Įžanginis žodis – Salomėja Jastrumskytė
Opening greetings and acknowledgements – Salomėja Jastrumskytė, musical performance: Vytautas Oškinis (flute) and Laurynas Kamarauskas (percussion)

Salomėjos Jastrumskytės parodos atidarymas / Opening of Salomėja Jastrumskytė’s exhibition
Pasisako Salomėja Jastrumskytė, Algis Mickūnas dalinasi savo refleksijomis apie menininkės kūrybą.

Pirmoji sesija / First session

Moderuoja Salomėja Jastrumskytė / Moderated by Salomėja Jastrumskytė
Antanas Andrijauskas, „Teosofinių idėjų atspindžiai Čiurlionio sonatinėje tapyboje“ / Antanas Andrijauskas. “Reflections of Theosophical Ideas in Čiurlionis’ Sonata Paintings”

Naglis Kardelis, „Kolorito, kompozicijos ir vaizduojamojo turinio jungtys Čiurlionio tapyboje: filosofinis žvilgsnis“ / Naglis Kardelis. “Colourite, Composition and Connections of Visual Content in Čiurlionis’ Paintings: A Philosophical Look”

Nida Gaidauskienė, „Pavasario sonata: muzikinės ir kultūrinės vaizduotės sampynos“ / Nida Gaidauskienė. “Spring Sonata: Interlacement of Musical and Cultural Imagination”

Rokas Zubovas „„…tarytum brangaus marmuro uolos…“ Lietuvių liaudies dainos M. K. Čiurlionio kūriniuose fortepijonui“ / Rokas Zubovas. “‘…Like Precious Marble Rocks…’ Lithuanian Folk Songs in M. K. Čiurlionis’ Works for Piano”

Antroji sesija / Second session

Moderuoja Laura Varnauskaitė / Moderated by Laura Varnauskaitė
Salomėja Jastrumskytė, „Jausti Čiurlionį Bergsonu: „Pavasario sonatos “élan vital““ / Salomėja Jastrumskytė. “Feeling Čiurlionis like Bergson: ‘Spring Sonatas’ élan vital”

Laura Varnauskaitė, „Regėti Čiurlionį Uždavinio žvilgsniu: Šviesos sklaidos misterija kaip teurginis aktas“ / Laura Varnauskaitė. “To See Čiurlionis Through the Eyes of Uždavinys: The Mystery of Light Dispersion as a Theurgical Act”

Trečioji sesija / Third session

Moderuoja Žilvinas Svigaris / Moderated by Žilvinas Svigaris

Zhemoitel Yana Leonardovna. “Development of a Time Plan in the Sonata of Spring”

Algis Mickūnas. “Cosmic Antiphony: The Primal Surge” [su vertimu į lietuvių k.]

Algis Mickūnas. “Cosmic Antiphony: The Primal Surge” [ENG]

Alphonso Lingis. “Sovereignty and Subjection in the Spring Sonata” [su vertimu į lietuvių k.]

Alphonso Lingis. “Sovereignty and Subjection in the Spring Sonata” [ENG]

Kino vakaras / Film evening

„Filosofinis šokėjas“ (2021), režisierius / director Andrius Seliuta

„Alphonso“ (2020), režisierius / director Vytautas Oškinis [ENG]

„Alphonso“ (2020), režisierius / director Vytautas Oškinis [su vertimu į lietuvių k.]

Vytautas Oškinis ir Laurynas Kamarauskas: apie Alphonso Lingį bei kiną

Vytautas Oškinis ir Laurynas Kamarauskas pasakoja apie savo karjeros pradžią kine, dalijasi įspūdžiais apie trijų savaičių viešnagę JAV, pas filosofą Alphonso Lingį ir to pasekoje atsiradusią juostą „Alphonso“ (2020) bei tiesiog atsako į klausimus apie šiandienos medijas ir kūrybą. Balsas už kadro – Edvardas Šidlauskas.
Šis pokalbis įrašytas jau praėjus konferencijai, liepos 4 d.

Antroji diena / Second day
Liepos 3 d. / 3 July

Pirmoji sesija 9:30-11:30 / First session 09:30-11:30

Moderuoja Žilvinas Svigaris / Moderated by Žilvinas Svigaris

Julius Vaitkevičius, „Neišreiškiamas Čiurlionio Dao-Kelias: tolimų pasaulių atspindžiai „sonatinės tapybos“ kūriniuose“ 

 

Julius Vaitkevičius. “The Inexpressible Dao-Way of Čiurlionis: Reflections of Distant Worlds in the Sonata Painting Works”
Zhangbin ir Sunmin, „Regiu Dao sugrįžimą – Pavasario Sonatos rytietiška interpretacija“ [su vertimu į lietuvių k.]

Zhangbin and Sunmin. “Observing the Returns of Dao – Eastern Interpretation of Spring Sonata” [ENG SUB]

Žilvinas Svigaris, „Čiurlioniškosios meditacijos: Pavasario sonata“

Po pranešimo pasisako: prof. Antanas Andrijauskas, prof. Vytautas Landsbergis, prof. Algis Mickūnas.

Žilvinas Svigaris. “Čiurlionian Meditations: Spring Sonata” [ENG]

 

Antroji sesija 11:45-13:45 / Second session 11:45-13:45

Moderuoja Salomėja Jastrumskytė / Moderated by Salomėja Jastrumskytė
Jūratė Landsbergytė, „Čiurlionio Andante: vizija ir muzika“

Jolanta Zabulytė, „Vaizdinių garsų pėdsakais“

 

Ramutė Rachlevičiūtė, „Pavasarėjimo vaizdai M. K. Čiurlionio kūryboje“ / Ramutė Rachlevičiūtė. “Images of Spring in the Works of M. K. Čiurlionis”

Dalia Micevičiūtė, „Horizontalės ir vertikalės santykiai „Sonatinio“ periodo Čiurlionio tapybinėje raiškoje“

 

Trečioji sesija 15:00-16:45 / Third session 15:00-16:45
Moderuoja Laura Varnauskaitė / Moderated by Laura Varnauskaitė

Stasys Mostauskis, „Vizualizuoti neregimybę – nauji erdvės registrai“ / Stasys Mostauskis. “Visualising Invisibility – New Registers of Space”

Rūta Brūzgienė, „Šviesos-tamsos retorika: muzikinės M. K. Čiurlionio „Pavasario sonatos“ ir „Žodžio kūrybos“ sąsajos“ / Rūta Brūzgienė. “Light – Dark Rhetoric: Musical Links Between M. K. Čiurlionis’ ‘Spring Sonatas’ and ‘Word Creation’”

Giedrius Kuprevičius, „„Žalčio sonata“ – versijos: nebyli opera ir sonata fortepijonui“ / Giedrius Kuprevičius. “‘Grass Snake Sonata’ – Versions: Silent Opera and Piano Sonata”

Martynas Švėgžda Von Bekker, „Čiurlionio kodas“ / Martynas Švėgžda Von Bekker. “Code of Čiurlionis”

Ekskursija 18:00 / Excursion 18:00

Aušra Česnulevičienė „Išėjau su Čiurlioniu. Negrįšiu“

Ekskursija po Druskininkus M.K. Čiurlionio ir jo šeimos istorinių faktų kontekste. Slapta Kastuko ABC, neformalūs akademiniai pokalbiai ir edukacinė programa

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code