Informacija ir triukšmas

lingis_alphonsoMes komunikuojame, kalbėdami akis į akį ir telefonu, taip pat įrašę, parašę arba išspausdinę žodžius. Per juos perteikiame informaciją kalbos kodais. Taip pat perteikiame informaciją ir kūno judesių kalba – gestais, pozomis, veido išraiška, įvairiai kvėpuodami, atsidūsėdami ir liesdami vienas kitą. Komunikacija ir čia vartoja santrumpas, ženklus bei konvencijas.

Norėdami paversti brėžiamas linijas raštu, turime prisitaikyti prie susitarimo, nustatančio, jog tam tikri brūkštelėjimai atitinka kokį nors žodį ar sąvoką. Netgi tie iš mūsų, kurie gali pasigirti, kad jų rankos labai miklios, jie gerai pasirengę, yra puikios sveikatos ir atidūs, – netgi tie rašydami ar spausdindami padaro klaidų. Korektorių daugelį kartų skaitytuose kritiniuose klasikos leidimuose visuomet dar pasitaiko korektūros klaidų.

Šneka neišvengia užsikirtimų, netaisyklingos tarties, dialektinių akcentų ar disfonijos. Mašinraštis ir spauda yra sugalvoti tam, kad padėtų išvengti kakografijos, tačiau kiekvienoje knygoje pastebime taip neryškiai atspaustų raidžių bei žodžių, kad jie būna veikiau nuspėjami nei matomi.

Garso įrašai ir radijo bei televizijos transliacija yra išrasti tam, kad padėtų išvengti kakofonijos, bet gali pasitaikyti elektros iškrovų, ryšio pertrūkių bei trukdžių; visuomet vyksta histerezė, delsiama transliuoti dėl elektromagnetinio lauko poslinkių; pagaliau visuomet esama triukšmo fono.

Įsijungti į komunikaciją reiškia atsisijoti žinią iš foninio triukšmo ir iš triukšmo, kuris tai žiniai savaime būdingas. Komunikacija – tai kova su trukdymu ir sumaištimi. Tai kova su nerelevantiškais ir nevienareikšmiais signalais, kuriuos reikia nustumti atgal į foną: su pašnekovų siunčiamų signalų kakofonija, su dialektiniais akcentais, bloga tartimi, neišgirstama artikuliacija, užsikirtinėjimais, kosuliu, šūksniais, pradėtais ir nukandamais žodžiais, gramatiškai klaidingomis formuluotėmis, ir su rašybos kakografija.

Ištrauka: Alphonso Lingis. Nieko bendra neturinčiųjų bendrija. Vilnius: Baltos lankos. 1997. P. 69,70.

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code