Rytai – Vakarai: globalizmo iššūkiai lyginamiesiems tyrimams

Hand holding open compass --- Image by © Arman Zhenikeyev/Corbis

LIETUVOS KULTŪROS TYRIMŲ INSTITUTAS
LYGINAMŲJŲ KULTŪROS TYRIMŲ SKYRIUS
Su Vilniaus Universiteto Orientalistikos centru

2015 m. lapkričio 21 d. (šeštadienį) rengia keturioliktą respublikinę konferenciją iš ciklo “Rytai-Vakarai”.

Konferencijos „Rytai-Vakarai“ Lietuvoje pradėtos rengti siekiant skatinti domėjimąsi nevakarietiškomis kultūromis tuo metu, kai institucinio šių kultūrų pažinimo projektai dar tik brendo. Per daugiau nei dvidešimt metų sąlygos pažinti įvairių pasaulio regionų kultūras už Lietuvos ribų dramatiškai pasikeitė: susiformavo studijų ir tyrimų institucijos, atsirado kritinė masė kelių kartų šios srities mokslininkų. Natūralu, kad per šį laikotarpį Lietuvoje ne kartą keitėsi nevakarietiškų kultūrų pažinimo vektoriai, pažinimo interesas išplito tarp gana skirtingų grupių ir dabar reiškiasi pačiomis įvairiausiomis formomis nuo laisvalaikio praleidimo iki profesinio įsitraukimo ir valstybės strateginių tikslų. Visi šie pokyčiai verčia apmąstyti „Rytų-Vakarų“ projekto kaitos ir tęstinumo gaires įvertinant tai, kad akademinis nevakarietiškų kultūrų pažinimas, lyginant su XX a. 9-ojo dešimtmečio pabaiga, kada projektas startavo, visame pasaulyje pasikeitė neatpažįstamai. Natūraliai kyla klausimas, ar „Rytų-Vakarų“ koncepcija vis dar informatyvi šiuolaikiniame globalėjančiame pasaulyje, kokios regioninio pažinimo formos šiandien apskritai aktualios ir kaip jos keičia  akademinį regionistikos diskursą. Konferencijoje bus siekiama diskutuoti apie „Rytų-Vakarų“ intelektinio projekto aktualumą, jo tęstinumo perspektyvas bei iššūkius, su kuriais susiduria regionistinis pažinimas šiuolaikiniame pasaulyje ir Lietuvoje.

Konferencijoje numatomos šios sesijos:

1. Rytų ir Vakarų kultūrų lyginamųjų tyrimų metodologijos ir jų kaita
2. Etnokultūra ir geokultūra: atskirumas ir bendrumas globalėjimo amžiuje
3. Rytų ir Vakarų kultūrų lyginimo stereotipai ir jų kaita
4. „Rytų“ ir „Vakarų“ sampratų diskursai bei transformacijos
5. Dabartinių civilizacijų kaita: anapus Rytų ir Vakarų
6. Rytų-Vakarų diskursai šiuolaikiniame mene ir estetikoje
7. Rytų kultūrų atspindžiai Lietuvoje

Konferencijos organizatoriai:

Loreta Poškaitė (pirmininkė), Valdas Jaskūnas, Antanas Andrijauskas, Aivaras Stepukonis, Odeta Žukauskienė

Už konferenciją atsakingi Loreta Poškaitė, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Lyginamųjų kultūros tyrimų skyriaus vyr. moksl. darb. (tel. 8 611 76033, elektr. paštas: lposkaite@yahoo.com) ir Valdas Jaskūnas, Vilniaus Universiteto Orientalistikos centro direktorius (tel. 2687209, elektr. paštas: valdas.jaskunas@oc.vu.lt )

Konferencijos koordinatorė Karolina Kaniušėnaitė, tel. 8 686 95 912,
el. paštas: kkaniusenaite@gmail.com

Prašome paraiškas su pranešimų pavadinimais ir glaustomis santraukomis siųsti (pdf formatu) konferencijos rengėjams L. Poškaitei ir V. Jaskūnui iki 2015 m. lapkričio 8 dienos.

Foto: Arman Zhenikeyev/Corbis

Share Button
Dalintis:

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas.

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code