Ontiniai ir pažintiniai pagrindai

Egzistuoja pasaulio makro- ir mikrosistemų įvairovė, panašiai kaip socialinė – raių, tautų, kalbų, kultūrų, santvarkų, religijų, organizacijų – įvairovė. Tai optinis faktas, kad egzistuoja ne viena, o daugiau galimybių. Šį faktą sąlygoja pati pasaulio struktūra, jo determinizmas.

Pasaulį pažįstantis mokslas nėra monolitinis, vienakryptis. Yra įvairių mokyklų, srovių, krypčių. Nė viena mokslo kryptis negali tikėtis, kad atras ir išspręs visas to mokslo problemas. Tai padaryti ji tiesiog neturi priemonių. Kiekviena mokslo kryptis gali nuveikti tiek, kiek leidžia jos principai, postulatai.

Dėl to moksle egzistuoja teorinis pliuralizmas: viena kryptis, remdamasi savais principais bei postulatais, nuveikia tai, ko negali nuveikti kita kryptis. Teorinė įvairovė yra net tokiuose moksluose, kaip logika ir matematika. Yra klasikinė matematika, bet yra ir intuicionistinė, besiremianti kitais principais ir kita logika. Intuicionistinė matematika nuveikia tai, ko negali nuveikti klasikinė matematikos kryptis, be to, sunkiausioje mokslinio darbo dalyje – atrandant realią reikšmę turinčias problemas. Matematinis ir loginis intuicionizmas skatino sukurti konstruktyviąją matematiką ir algoritmų teoriją. Be pliuralizmo neapsieinama ir tiriant matematikos pagrindus: matematinis platonizmas suabsoliutina aukštesniųjų eilių abstrakcijas, o matematinis nominalizmas šių abstrakcijų atsisako, siekia jas pakeisti kalbiniais, loginiais pagrįstais modeliais. Šiuolaikinis matematikos mokslo pastatas susideda iš įvairių krypčių raidos ir bendradarbiavimo.

Teorinė įvairovė ypač akivaizdi filosofijoje, taip pat psichologijoje. Šiais laikais nesitikima, kad ateis psichologijos Galilei ir nustatys visos psichikos dėsnius. Psichika per daug sudėtinga, kad tokio Galilei veikla būtų sėkminga.

Tad vienas tolerancijos pagrindų yra pliuralistinis pasaulio suvokimas, determinuotas ontiškai. Šiuo suvokimu įgytos žinios nebūtinai turi būti mokslinės. Esama ir nemokslinio, praktinio lygio žinių, kurios labai naudingos ir teikia pranašumą.

Sėkmingai kelti idėjas moksle tegalima esant tyrinėjimų laisvei. Kurios nors krypties pažiūrų paskelbimas vienintelėmis teisingomis mokslui padaro žalą, kurią paskui sunku ištaisyti.

Ištrauka: Romanas Plečkaitis. Tolerancija. Vilnius: Pradai. 1998. P. 80, 81

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code