Islamo egzotika: 72 sura „Džinai”

Koranas

Korane pasakojama, kad džinai sukurti anksčiau nei žmonės. Jie geria, valgo, tuokiasi ir gyvena panašų gyvenimą, tačiau žmonės jų nemato, o jie gali matyti žmones.

72 Korano sura susideda iš 28 ajatų (eilučių) ir yra užrašyta Mekoje. Tuo metu, vietiniai gyventojai buvo priešiškai nusiteikę Mahometo atžvilgiu.

Kartą jam besimeldžiant aplink jį sukilo migla ir paslėpė nuo piktos minios.

Suroje pasakojama, kad jam besimeldžiant, deklamuojant Koraną, džinai slapta pasiklausę Mahometo žodžių ir tai jiems taip patikę, kad jie įtikėjo.

Išgirdę Mahometo žodžius džinai nuskrenda pažiūrėti prie dangaus ir įsitikina „… kad jis pripildytas galingų sargų ir šviesulių.”

Tikima, kad klausantis šios suros galima išvysti džinus (audio įrašas apačioje).

DŽINAI

Vardan Allacho Maloningojo. Gailestingojo!

1. Sakyk: „Man buvo apreikšta, kad grupė džinų pasiklausė (Koraną skaitant) ir sakė jie: „Iš tikrųjų girdėjome nuostabų Koraną!
2. Jis veda į tiesų kelią. Ir patikėjome mes jį, ir niekados nepridursime mūsų Viešpačiui bendrininkais nieko.
3. Ir Jis – teišaukštinta bus mūsų Viešpaties didybė! – nepaėmė sau nei draugės, nei kūdikio.
4. Kalbėjo kvailys tarp mūsų (Iblisas) apie Allachą netinkamai.
5. Mes manėme, kad niekad žmonės ir džinai neskleis melo apie Allachą.
6. Kai kurie vyrai iš žmonių atbėgdavo pas vyrus iš džinų, ir šie pridėjo jiems beprotybės.
7. Jie manė, kaip ir jūs manėte, kad niekados Allachas nieko neprikels.
8. Ir mes prisilietėme prie dangaus ir įsitikinome, kad jis pripildytas galingų sargų ir šviesulių.
9. Ir mes sėdėjome aplinkui jį ant pasėdų, kad klausytume, bet kas klausosi dabar, tas randa jį sergintį šviesulą.
10. Ir mes nežinome, ar blogio buvo linkima tiems, kurie žemėje, ar Viešpats geidė jiems tiesaus kelio.
11. Ir yra tarp mūsų gerieji; ir yra tarp mūsų tie, kurie žemiau šito; mes buvome grupėmis, kurios pasekė įvairiais keliais.
12. Ir mes žinojom, kad niekados neišsigelbėsim nuo Allacho žemėje, ir niekados neišsigelbėsim nuo jo pabėgimu.
13. Ir kada mes išgirdome apie teisingą vedimą, patikėjome jį; o kas tiki savo Viešpatį, tas nebijo skriaudos ir priespaudos.
14. Tarp mūsų yra musulmonų ir yra nukrypusių; o kas atsidavė (tapo musulmonais), tie nuėjo tiesiu keliu.
15. o nukrypusieji – jie malkos Pragarui.“
16. O jeigu jie būtų tvirtai atsilaikę kelyj. Mes pagirdytume juos skalsiu vandeniu,
17. kad galėtume taip išmėginti juos; o kas nusigręžia nuo savo Viešpaties Priminimo, tą Jis veda į sunkią bausmę.
18. Mečetės priklauso Allachui, todėl besimelsdami Allachui nesišaukite nieko kito!
19. Ir kada Allacho vergas pakilo melsdamas Jį, tai jie apsupo jį kaip migla.
20. Sakyk: „Aš šaukiuosi savojo Viešpaties ir neperšu jam į draugus nieko!“
21. Sakyk: „Aš neturiu galių jums pakenkti ar atvesti jus į teisų kelią!“
22. Sakyk: „Niekas neapgins manęs nuo Allacho, ir aš nerasiu, išskyrus Jį, jokio prieglobsčio –
23. Man belieka tik skelbti Allacho tiesą ir Jo laiškus. O kas nepaklūsta Allachui ir Jo Pasiuntiniui, tam – Pragaro Ugnis, kurioje jie bus amžinai.“
24. O kada jie pamatys tai, kas buvo jiems pažadėta, tada ir sužinos jie, kieno pagalbininkai silpnesni ir kurių skaičius mažesnis.
25. Sakyk: „Aš nežinau, ar arti tai, kas jums pažadėta, ar Allachas nustatė tam kokią ribą.
26. Jis – Žinantysis slėpinį; ir Jis neleis sužinoti apie Savo slėpinį niekam,
27. išskyrus tuos pasiuntinius, kuriais Jis patenkintas ir kuriems Jis pastato prieky jų ir už jų po sergėtoją,
28. kad Jis žinotų, jog jie perdavė savo Viešpaties laiškus. Jis apima žinojimu viską, kas jų, ir išskaičiavo Jis visus daiktus išskaičiuodamas.

Koranas. Vilnius: Kronta. 2010, 523-525 p.

Muhammad AL-Haidan audio įrašas:

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code