Saulės miestas

metafizikas/ištrauka/

Vyriausias jų valdovas yra kunigas, jų kalba “saulė”, o mes jį vadintume Metafiziku. Jis yra vyriausioji galva visų, tiek kūniškų, tiek ir dvasinių reikalų ir, sprendžiant visokius klausimus bei ginčus, jo žodis būna paskutinis. Jam prie šalies yra trys padėjėjai: Pon, Sin ir Mor (šie vardai paimti iš lotyniškų žodžių Potestas, Sapientia, Amor, reiškiančių  galią, išmintį ir meilę. Kampanelos supratimu, tai trys teigiamos būties formos, kurios visos kartu, būdamos tobulos susijungia aukščiausioj esybėj, o Saulės Mieste – vyriausiajame valdove – Saulėje.), o mūsiškai tai – Galia, Išmintis ir Meilė.

Galia rūpinasi karo ir taikos reikalais, karo menu; tai – vyriausiasis karo vadas, tačiau neviršijąs valdovo – Saulės, nes pastarasis įsakinėja karo viršininkams bei kariams, rūpinasi įtvirtinimais, apgulimais, užkariavimais, karo mašinomis, dirbtuvėmis bei jose dirbančiais meistrais.

Išminčiai yra pavaldūs laisvieji menai, amatai ir visi mokslai, atitinkami šių sričių pareigūnai ir mokslininkai, taip pat ir įvairios mokyklos. Jo žinioje lygiai tiek pareigūnų, kiek yra mokslo šakų: yra astrologas, kosmografas, aritmetikas, geometras, poetas, logikas, retorius, gramatikas, medikas, fiziologas, politikas, moralistas. Jie naudojasi tik viena knyga, kuri vadinasi “Išmintis”. Visi mokslai joje išdėstyti glaustai ir nuostabiai suprantamai. Ją, pitagoriečių papročiu, skaito liaudžiai. Tai Išmintis pasitarnavo, kad visos miesto sienos iš vidaus ir iš išorės, apačioj ir viršuj yra išgražintos nuostabiais piešiniais, o juose nepaprastai nuosekliai atsispindi visi mokslai. Ant išorinių šventyklos sienų ir ant užuolaidų, kurios nuleidžiamos, kai tik kunigas ima kalbėti, kad jo balsas neišsisklaidytų ir pasiektų klausytojų ausis, nupieštos žvaigždės, o po kiekviena trimis poezijos eilutėmis apibūdinaamas jų dydis, galia ir judėjimas.

Ant pirmojo rato vidinės sienos matyti nupieštos visos matematinės figūros, o jų kur kas daugiau, negu atrado Archimedas ir Euklidas. Jų dydis atitinka sienų proporcijas; jos puikiai nubraižytos, ir prie kiekvienos eilėmis užrašytas trumpas vienos eilutės paaiškinimas; yra ten apibrėžimai, teoremos ir kitkas. Išorinio sienos išlinkio pirmame plane matyti didžiulis viso pasaulio žemėlapis, o už jo dar savotiški atskirų jo sričių žemėlapiai, kuriuose trumpai proza aprašyti ir tų sričių gyventojų papročiai, įstatymai, apeigos, kilmė ir galia. Be to, virš Saulės Miesto raidyno išrašyti visų tų sričių naudojami raidynai.

Ant vidinės antrojo rato sienos pusės arba antros eilės statinių galima pamatyti pieštus arba natūralius gabalėlius įvairių rūšių brangakmenių ir paprastų akmenų, mineralų ir metalų su dvieiliu kiekvieno jų paaiškinimu. Išorinėj sienos pusėj pavaizduotos visos pasaulio jūros, upės, ežerai ir šaltiniai; taip pat vynai, aliejai ir visi kiti skysčiai, nurodant jų kilmę, kokybę ir savybes. Virš arkų sienoje įtaisytos amforėlės, pripildytos skysčių, išlaikytų nuo šimto iki trijų šimtų metų, kuriais jie gydo įvairius negalavimus. Ten rasi krušą, sniegą, griaustinį bei kitus oro reiškinius, atvaizduotus taip, kaip jie iš tikro atrodo, irgi aprašytus eilėmis. Jie yra įsigudrinę kambariuose atgaminti visus atmosferos reiškinius, kaip antai: vėjus, lietų, perkūniją, vaivorykštę ir taip toliau.

Ant vidinės trečiojo rato sienos išpiešti visų rūšių medžiai bei augalai, o kai kurie jų ir auga moliniuose puoduose virš išorinės sienos arkų; ten pat paaiškinta, kur jie pirmąkart rasti, kokios jų galios bei savybės, nurodomas jų panašumas į dangaus reiškinius, metalus ir į atskiras žmogaus kūno dalis bei jūrų augmeniją, jų panaudojimas medicinoje ir taip toliau. Išorinėj sienos pusėj – visų rūšių upių, ežerų ir jūrų žuvys, jų įpročiai, ypatybės, dauginimosi, gyvenimo ir auginimo būdai, nauda, kurią jos duoda mums ir pasauliui, jų panašumas, palyginus su dangaus ir žemės daiktais, sukurtais pačios gamtos arba pagamintais; taigi aš apstulbau, pamatęs žuvį-vyskupą [fantastinė žuvis aprašyta veikale “La nature et diversite des poisons…”, išleistame Paryžiuje 1553 m. Ten rašoma, kad ta žuvis yra su žvynais, turi mitrą bei kitus vyskupo atributus.], žuvį-grandinę, šarvus, vinį, žvaigždę ir vyro varpą, savo išvaizda visiškai atitinkančius tuos tikrovėj egzistuojančius daiktus. Ten galima pamatyti jūros ežių, sraigių, austrių ir taip toliau. Apskritai visa, kuo vandens pasaulis gali praturtinti žmonijos žinias, ten pavaizduota žavingais pešiniais su paaiškinimais.

Vidinėj ketvirto rato pusėj matyti nupiešti visų rūšių paukščiai, nurodant jų savybes, didumą, įpročius, spalvas, gyvenimo būdą ir kitką. Feniksą [padavimuose teigiama, kad kartą per penkis šimtus metų feniksas pats susidegina ir vėl atgimsta iš pelenų] jie laiko tikrų tikriausiu paukščiu. Išorinėj sienos pusėj nupiešti visų rūšių šliužai – gyvatės, drakonai, kirminai bei vabzdžiai: musės, uodai, sparvos, vabalai ir taip toliau, nurodant jų ypatybes, gerąsias savybes, nuodingumą bei jų panaudojimą, ir jų ten kur kas daugiau, negu mes galime įsivaizduoti.

Šeštojo rato vidinėj sienos pusėj pavaizduoti visi amatai kartu su įrankiais, ir parodyta, kaip įvairios tautos juos naudoja. Išdėstyti jie pagal paskirtį ir apibūdinti. Čia pat pavaizduoti ir jų išradėjai. Išorinėj sienos pusėj nutapyti visi mokslo pradininkai, ginklų išradėjai bei įstatymų leidėjai; ten pamačiau Mozę, Ozirį, Jupiterį, Merkurijų, Likurgą (pusiau legendinis Spartos įstatymų leidėjas), Pompilijų (pusiau legendinis romėnų karalius, gyvenęs VII a. pr. m. e.), Pitagorą, Zamolkslį (Trakų dievybė. Su jo vardu susijęs padavimas apie gydymo meno paslaptis ir gyvenimo atnaujinimą. Graikijoje jis buvo laikomas Pitagoro vergu, skleidusiu mokslą apie sielos nemirtingumą. Trakijoje jis vykdė politines reformas), Soloną, Charondą, Foronėją ir daugybę kitų, net ir Mahometo paveikslą, tačiau mahometą jie laiko mitiniu ir niekina jį kaip netikusį įstatymų leidėją. Toliau, pačioje garbingiausioje vietoje aš pamačiau Jėzaus Kristaus ir dvylikos apaštalų atvaizdus; šiuos jie laiko vertais didžiausios pagarbos ir išaukština kaip antžmogius. Mačiau taip pat Cezarį, Aleksandrą, Pirą, Hanibalą bei kitus kare ir taikos metu pasižymėjusius didvyrius, daugiausia romėnus, kurie nutapyti apatinėje sienos dalyje, po portikais. O kai aš nustebęs paklausiau, iš kur jie žino mūsų istoriją, man paaiškino, kad jie puikiai moka visas kalbas ir nuolat siuntinėja po visą pasaulį žvalgus bei pasiuntinius, kad šie susipažintų su kitų tautų papročiais, galia, jų valdymo būdu, istorija, su viskuo, kas gera irk as bloga, ir gautas žinias perteiktų savo valstybei, ir tatai jiems labai patinka. Sužinojau, kad kinai anksčiau už mus pradėjo daryti bombardas ir spausdinti knygas 9spausdinimo būdas surenkant šriftą kinams žinomas nuo 1041 m. popierių iš skudurų jie ėmė gaminti nuo 105 m. Šaunamieji ginklai – bombardos Kinijoje pradėtos vartoti anksčiau, negu Europoje, bet turbūt ne anksčiau kaip XIII a. Beje, kinų pabūklai buvo labai primityvūs ir vėliau nebuvo patobulinti.) Šiuos piešinius aiškina mokytojai, o vaikai, klausydamiesi pasakojimų, be vargo, tarsi žaisdami, įsigyja visų mokslų pradus, dar nesulaukę nė dešimties metų.

Valdovui-Meilei pirmiausia rūpi giminės pratęsimas; jam svarbu sdarnūs vyro ir moters santykiai, kurie duotų kuo šauniausius palikuonis. Jie šaiposi iš mūsų, kad mes taip uoliai stengiamės pagerinti šunų ir arklių veisles, bet pro pirštus žiūrime į žmones. Taigi ten vieno ir to paties asmens žinioje yra naujagimių auginimas bei auklėjimas, gydymas, vaistų ruošimas, sėja, derliaus nuėmimas, žemės darbai, gyvuliai, maistas ir jo patiekimas, ir apskritai jis rūpinasi visu tuo, kas siejasi su mityba, drabužiais ir lytiniais santykiais. Visiems tiems reikalams tvarkyti jis turi daug nusimanančių vyrų bei moterų.

Viską, drauge su minėtais trimis valdovais, tvarko Metafizikas: nieko nedaroma be jo žinios; visus valstybės reikalus svarsto šie keturi asmenys, ir į kurią pusę linksta Metafizikas, ten pat sutartinai suka ir visi kiti.

[Campanella T. saulės miestas. Vilnius: Vga. 2013. P.30-36]

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code