Penkioliktoji respublikinė konferencija iš ciklo „Rytai-Vakarai“ (video)

singapuras

Kasmetinė penkioliktoji „Rytai-Vakarai“ respublikinė konferencija skirta kultūrų sąveikos problemoms, pasitelkiant įvairiuose Lietuvos aukštosiose mokyklose, mokslo tyrimo institutuose ir užsienyje dirbančius specialistus aptariamos aktualios civilizacinės komparatyvistikos, komparatyvistinės kultūrologijos, filosofijos, antropologijos, religijotyros, estetikos, meno filosofijos ir menotyros teorinės bei metodologinės problemos.

Konferencijos medžiaga gali būti įdomi bei naudinga aukštųjų kokyklų dėstytojams, kultūros darbuotojams, studentams, mokytojams bei tiesiog visai humanitarinei visuomenei, kuri domisi orientalistikos ir komparatyvistikos problemomis.

Iš perskaitytų pranešimų bus atrenkami geriausi penkioliktam „Rytai-Vakarai: komparatyvistinės studijos“ tomui, kurį numatoma išleisti 2017-2018 metais.

Vytautas Rubavičius „Civilizacinė komparatyvistika atgimusios geopolitikos žaizdre”

Naglis Kardelis „Havajai kaip civilizacijų susidūrimo ir dialogo vieta: apie havajietiškąją vietos išmintį ir filotopines patirtis Havajuose

Justas Kučinskas „Arvydo Šliogerio filotopija Havajuose”

Antanas Andrijauskas „Dabartinės civilizacinės komparatyvistikos virsmai ir nauji iššūkiai”

Rasius Makselis „UNESCO „kultūrų raiškos įvairovės“ sampratos aspektai”

Žilvinas Svigaris „Subjektyvumo paradoksas: Vakarai ir dzenas”

Bronė Gudaitytė „Martino Buberio “tarp” ir Shinichi Hisamatsu “niekio” kategorijos kaip nuorodos viršžmogiško patyrimo link”

Ernestas Jančenkas „Nekognityvinis pažinimas al-Farabio ir Avicenos epistemologijoje: lyginamoji analizė”

Tadas Snuviškis „Aristotelio kategorijos ir vaiśeṣikos padārthos: komparatyvistinis aspektas”

Andrius Kulikauskas „Nuotaikų aplinkybės: Tang dinastijos poezija ir šiuolaikinė geometrija”

Konferencijos organizacinis komitetas:
Pirmininkas – prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas

Nariai – prof. (h.p.) Audrius Beinorius, dr. Žilvinė Gaižutytė, dr. Naglis Kardelis, prof. habil. dr. Bronius Kuzmickas, prof. dr. Algis Mickūnas, dr. Stasys Mostauskis, dr. Loreta Poškaitė, dr. Vytautas Rubavičius, dr. Aivaras Stepukonis, dr. Odeta Žukauskienė

Už renginį atsakingas prof. habil. dr. Antanas Andrijauskas, Lietuvos kultūros tyrimų instituto Komparatyvistinių kultūros tyrimų skyriaus vadovas: tel. 8~ 683 49 171, el. paštas: aandrijauskas@gmail.com

Konferencijos koordinatorė Ernesta Pauplienė, tel. 8698 13 124, el. paštas: ernesta.paupliene90@gmail.com

Iliustracija: Melvin Tan (Singapore)

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code