Gyvenimas ir fenomenologija: minint Algio Mickūno 80-metį / Life and Phenomenology: Celebrating Algis Mickūnas at 80

„Tas, kuris supratęs amžinumą, priglaudžia viską savyje; tas, kuris visus priglaudžia, yra visiems teisingas; tam, kuris teisingas, pasaulis yra savas; tasai, kuriam pasaulis savas, neatskiriamas nuo gamtos; tas, kuris yra gamtos dalis, paklūsta Dao; paklusęs Dao yra ilgaamžis, – ir nebūties jam nėra pavojaus.” (Laozi)

Vytauto Didžiojo universitete tris dienas vyko Lietuvos fenomenologų asociacijos organizuota tarptautinė konferencija, skirta fenomenologijai ir prof. Algiui Mickūnui pagerbti.

Jis davė mums viską, mes jam nedavėm nieko…„, pradeda savo kalba Dr. Russell J. Cook iš Lojolos universiteto (JAV). Iš viso pasaulio kampelių suvažiavę mokiniai vieningai tvirtino, kad Eldžis Makunis (Algis Mickūnas), arba tiesiog Mokytojas, negrįžtamai pakeitė jų gyvenimą.

Gausi intelektualinė Algio šeima, įvairių universitetų profesoriai, politikos, verslo ir kitose srityse besidarbuojantys konferencijos dalyviai pristatė savo naujausias įžvalgas fenomenologijoje, dalinosi patirtimi bei asmeniniais prisiminimais apie profesorių Mickūną.

Konferncijos dalyviai ir A. Mickūno draugai vieningai stebėjosi 80-mečio profesoriaus žvalumu, šviesiu protu bei geležine sveikata. Paaiškėjo, kad visų mylimas ir gerbiamas mentorius, akademinis tėvas ar net senelis, keliasi šeštą ryto plaukioti, niekada neina į paskaitas tuo pačiu keliu, kiekvieną paskaitą pradeda nuo naujo anekdoto ir niekas nėra matęs jo valgant.

Žodis erotika pranešėjų pristatymuose bei diskusijose turbūt skambėjo gerokai dažniau nei bet kuris kitas, Faroukas Y. Seifas, profesorius iš Antiochijos universiteto Sietle (JAV) žodį God dešifravo kaip Generator of Desire (G.O.D.) akronimą.

Prof. Gintautas Mažeikis nuolat palaikė intelektualinę diskusijų įtampą savo aštriais klausimais. Po prof. Daliaus Jonkaus bei dr. Lauros Junutytės pristatymų ir prof. Erico Kramerio mestos replikos apie Nyčės ir Salomė santykį galima buvo išgirsti ir paties A. Mickūno erotikos teorijos santrauką:

Konferencija vyko anglų kalba, bet prasčiau suprantantiems yra ir džiugi žinia, rekomenduojame  profesoriaus Arūno Sverdiolo pristatymą, kuris vyko lietuvių kalba, sinchroniškai verčiant į anglų.

Ketvirtadienis, birželio 13 d.

Sveikinimo žodis / Welcome address

PIRMOJI SESIJA / SESSION 1

Dr. Ronald Arnett (Duquesne University, USA)
„Pedagoginiai klystkeliai: sekant Levino etikos kaip pirmojo principo reikalavimu / Educational Misdirections: Attending to Levinas’s Call for Ethics as First Principle”

Dr. Jolanta Saldukaitytė (Mykolo Romerio universitetas)
„A. Mickūnas ir E. Levinas: veidas į veidą / A. Mickūnas and E. Levinas: Face to Face”

Klausimai-atsakymai / questions and answers

Prof. Burt Hopkins (Seattle University, USA) kalbą skaito Rekha T. Menon (Berklee College of Music, Boston, USA)

„Algiui Mickūnui – 80: eidetinis tyrinėjimas / Algis Mickunas at 80: An Eidetic Investigation”

Prof. Eric Kramer (Oklahomos universitetas, JAV)
„Kognityvinė pastanga ir dirbtinė nuostata / Cognitive Effort and the Unnatural Attitude”

Klausimai-atsakymai / questions and answers

ANTROJI SESIJA / SESSION 2

Prof. Dalius Jonkus (Vytauto Didžiojo universitetas)
„Estetika ir erotika Mickūno filosofijoje / Aesthetics and Erotics in Mickūnas Philosophy”

Dr. Laura Junutytė (Lietuvos edukologijos universitetas)
„Estetika ir erotika Mickūno filosofijoje / Algis Mickūnas’s Philosophy of Eros”

Klausimai-atsakymai / questions and answers

Prof. Gintautas Mažeikis (Vytauto Didžiojo universitetas)
„Kosminis šokis Algio Mickūno filosofijoje / Cosmic Dance in Algis Mickūnas Philosophy”

Prof. Rekha T. Menon (Berklee muzikos koledžas, Bostonas, JAV)
„Mickūniška kosminė estetikos aistra / The Mickunian Cosmic Passion for the Aesthetic”

(We are very sorry, but this video was lost)

Prof. Alphonso Lingis (Penn State universitetas, JAV)
„Komunikacija ir tyla / Communication and Silence”

Klausimai-atsakymai / questions and answers

Penktadienis, birželio 14 d.

TREČIOJI SESIJA / SESSION 3

Dr. David Worth (Rice universitetas, JAV)
„Grindžiančios vertybės: Mickūnas apie vertybę / Grounding Values: Mickunas On Self-Worth”

Prof. Joe Pilotta (Ohajo valstijos universitetas, JAV)
„Globalus intelektualas ir vertybė. Humanitarinių mokslų kriterijus / The Global Intellectual and Self-Worth. A Criterion for Human Sciences”

Klausimai-atsakymai / questions and answers

Dr. Jurga Jonutytė (Vytauto Didžiojo universitetas)
„Istorijos problema Algio Mickūno filosofijoje / The Problem of History in Algis Mickūnas Philosophy ”

Dr. Elizabeth Lozano (Lojolos universitetas, Čikaga, JAV)
„Aš esu lyderis, tu esi lyderis: nesmurtinio pasipriešinimo Kolumbijoje diskursas ir praktika / ”

Dr. Jorge Mario Rodríguez-Martínez (Gvatemalos San Carlos universitetas, Gvatemala)
„Mickūnas Mezoamerikoje: Amerikos indėnų politinės minties refleksija / Mickunas in Mesoamerica: Reflections on Amerindian Political Thought”

Klausimai-atsakymai / questions and answers

KETVIRTOJI SESIJA / SESSION 4

Prof. Arūnas Sverdiolas (Vilniaus universitetas)
„Grįžtant prie pokalbio / Back to the Conversation”

Prof. Johnas W. Murphy (Miami universitetas, Florida, JAV)
„Socialinės problemos ir bendruomeniška epidemiologija / Social Problems and Community-based Epidemiology”

Klausimai-atsakymai / questions and answers

Doc. dr. Agnieška Juzefovič (Vilniaus Gedimino technikos universitetas)
„Dzen ir Algio Mickūno fenomenologija / Zen and Algis Mickūnas Phenomenology”

Klausimai-atsakymai / questions and answers

Šeštadienis, birželio 15 d.

PENKTOJI SESIJA

Kevin M. Sanders (Ohajo universitetas, JAV)
„Technologija kaip laisvė ~ Laisvė kaip ateitis / Technology as Freedom ~ Freedom as the Future”

Klausimai-atsakymai / questions and answers

Dr. Russell J. Cook (Lojolos universitetas ,Merilandas, JAV)
„Metodologinė ekrano jausmo kritika / Methodological Critique for Screen Sense”

Atsisiųsti / Download  PDF

Ainis Razma (Vilniaus universitetas)
„Algio Mickūno kultūros filosofija ir tarptautinių santykių tyrimas / Culture Philosophy of Algis Mickūnas and the Study of International Relations”

Klausimai-atsakymai / questions and answers

Prof. Farouk Y. Seif (Antiochijos universitetas, Sietlas, JAV)
„Gyvenimo fenomenologija transmoderniame pasaulyje: dedikacija Algio Mickūno 80-mečiui / Phenomenology of Life in a Transmodern World: A Dedication to Algis Mickunas 80th Birthday”

Dr. C. Elaine McCoy (Ohajo universitetas, JAV)
„Žodžių akimirkos / Word Moments”

Konferencijos organizacinis komitetas
Pirmininkas:
Prof. Dalius Jonkus (Vytauto Didžiojo universitetas)
Nariai:
Prof. Burt Hopkins (Sietlo universitetas, JAV)
Prof. Gintautas Mažeikis (Vytauto Didžiojo universitetas)
Prof. Joe Pilotta (Ohajo valstijos universitetas,JAV)
Dr. Laura Junutytė (Lietuvos edukologijos universitetas)
Dr. Jolanta Saldukaitytė (Mykolo Romerio universitetas).

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code