Santara-Šviesa: trečia diena (2015)

santara-sviesa

Foto: santarasviesa.lt

1960 m., po rugsėjo 7-8 d. kursų 9-11 d. įvykusiame Tabor Farmos suvažiavime Lietuvių enciklopedijai paruoštas Santaros intelektualinio profilio apibūdinimas:

„Filosofiniu požiūriu Santara nėra doktriniškai fiksuota, šia prasme „neidiologinė”. Tačiau nesusirišimas su bet kokia žmogaus tikslus visiems privalomai fiksuojančia doktrina Santarai nėra abejingumo idėjiniam mąstymui išraiška; jis plaukia iš individualistinės pagarbos žmogaus sąmonei ir sąžinei, kurios suvokiamos aktyviai ieškančiomis žmogaus vertų laisvų įsipareigojimų. Žmogaus būtis yra problemiška, nes jos prasmė nėra duota paveldėtoje tradicijoje … Vakarietinis „neramumo principas”, kad žmogaus santykyje su istorija bei neempiriniu universu tiek sąžinė, tiek intelektas neturi moralinės teisės ramiam savimi pasitenkinimui, apsprendžia ir žmogaus santykį su tauta, valstybe ir žmonija. Tačiau sąžinės ir intelekto neramumas nėra tikslas pats sau, nes neramumas yra neatskiriamas nuo neurozės tada, kai jis neveda ištvermingan darban, kuriame įsikūnija žmogaus nepasitenkinimas duotąja realybe sintezėje su jo besiformuojančia vertybių vizija. Neideologinis dvasinis sąjūdis yra tokios vizijos kūryba.”

1954 metais lietuvių studentų išeivijoje sukurta „Santaros-Šviesos” organizacija nuo 1993-ųjų kasmet savo suvažiavimus rengia ir Lietuvoje. 2015 m. birželio 26-28 dienomis, Alantoje, tradiciškai vyko kasmetinis, jau 23-asis, santariečių susitikimas.

SEKMADIENIS, birželio 28 diena

I DALIS. Mokykla: disciplina ir / ar kūryba
Moderuoja: Emilija Sakadolskienė

Mantas Adomėnas „Kultūros kanonas prieš civilizacinį nuosmukį”

Saulius Žukas „Ar mus išgelbės standartai?”

Justė Keturakytė „Nuo dresūros aptamsos iki lavinimosi akiračių”

Saulius Vasiliauskas „Kodėl lietuvių kalbos ir literatūros brandos egzamine „gyva tai, ko jau nėra“?”

Diskusija

II DALIS. Pasipriešinimas Narcizo narkozei: ką esame pasirengę matyti fotografijoje

Moderuoja: Jurijus Dobriakovas
Diskutuoja: Tomas Ivanauskas, Laurynas Komža, Andrew Mikšys, Agnė Narušytė

III DALIS. Giedrės Šmitienės vadovaujama kelionė į Nemeikščius – A. Nykos-Niliūno gimtinę.

Keli pabiri fragmentai…

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code