IŠA UPANIŠADA

om

 1. Viešpaties persmelktas visas šis permainingas pasaulis. Tad puoselėk atsižadėjimą ir negeisk svetimo turto.
 1. Tik atlikdamas savo pareigą [šiame pasaulyje] žmogus gali tikėtis sulaukti šimto metų. Tai vienintelis [būdas] nusikratyti karmos [pančių].
 1. Gūdi tamsa demoniškųjų pasaulių, į kuriuos žengia Atmaną [savy] pražudę.
 1. Jis nejuda, tačiau greitesnis už mirtį. Jis – visada ko priešaky, ir juslės jo nepaveja. Nepajudėdamas jis aplenkia visus, ir juo palaiko visą gyvastį Matarišvanas.
 1. Jis ir juda, ir nejuda. Jis ir toli, ir arti. Jis kiekvieno viduje ir aplinkui viską.
 1. iš tiesų laisvas, kas visas būtybes savyje (atmane) regi, ir save – visose būtybėse.
 1. Būties pažinęs vienį ir save išvydęs visame, žmogus išsivaduoja iš liūdesio ir iš tamsybių.
 1. Jis – visa persmelkiantis, skaidrus, bekūnis, nepažeidžiamas, neapčiuopiamas, tyras. Jis – išmintingas, visa žinantis, visur esantis, nepriklausomas, jis viską amžiams padalija.
 1. į gūdžią tamsą žengia tas, kas nežinojimui pasidavė, tačiau į dar gūdesnę – kas tik žinojimu džiaugiasi.
 1. Sakoma, jog vienokie yra nežinojimo [vaisiai], o kitokie žinojimo – tai mes girdėjome iš išminčių.
 1. Kas žino šiuodu – žinojimą ir nežinojimą – sykiu, tas, nežinojimu įveikęs mirtį, žinojimu nemirtingas tampa.
 1. Į gūdžią tamsą žengia tas, kas garbina neapreikštį, tačiau į dar gūdesnę – kas tik apreikštimi džiaugiasi.
 1. Sako, esą skirtingi apreikšties ir neapreikšties [garbinimo vaisiai] – tai mes girdėjome iš išminčių.
 1. Kas žino šiuodu – neapreikštį ir apreikštį – sykiu, tas, apreikšti įveikęs mirtį, neapreikštybe nemirtingas tampa.
 1. Aukso skydas dengia tiesos veidą. Patrauk jį, Pūšanai, idant aš tiesą išvysčiau, kuriai esu atsidavęs.
 1. Pūšanai, vienišas išminčiau, Jama, Sūrja, Pradžiapačio sėkla, sugaubki savo spindulius, sumažink karštį, kad įstabųjį tavo veidą ištverčiau. Juk šis Puruša esmi aš.
 1. Te mano kvėptis susijungs su nemaria Dvasia, o kūnas pelenais pavirs! OM. Tu, siela, prisiminki, ką esi nuveikus, prisiminki, ką nuveikus, prisimink!
 1. O Agni, kursai regi mūsų sielas, veski tiesos takais į Amžinatvę! O Dieve, išvaduok mus iš nuodėmių naštos, šlovinam Tave nepaliaudami!

***

UPANIŠADOS. Vertimas iš sanskrito prof. Audriaus Beinoriaus.

 

***

 

[Religijų istorijos antologija, II dalis. Islamas. Budizmas. Hinduizmas. Vilnius: Vaga. 2002. P. 115-117]

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code