Būties ir nebūties priešstata

Už tų dviejų vienas kitam prieštaraujančių ir net vienas kitą neigiančių transcendencijos vaizdinių slypi dvi filosofinės orientacijos. Negana to, galėtume pridurti, kad už jų slypi dvi pamatinės žmogaus orientacijos šiame pasaulyje; vieną iš jų atitinka metafizinė, kitą – pragmatinė patirtis. Šios orientacijos nėra atsitiktinės. Jos parodo ne kokį nors asmeninį filosofo kaprizą ir nėra nei „sugalvojamos“, nei „išrandamos“.

Du vyraujantys transcendencijos vaizdiniai ir juos atitinkančios orientacijos atspindi ir pagauna tai, ką galima pavadinti pamatine esinijos antinomija, arba, vaizdingai tariant, kiekvieno daikto balansavimą ant skustuvo ašmenų. Filosofinis mąstymas išsiskleidžia ant šių ašmenų, prisiderindamas prie pačios esinijos sandaros; filosofas jai atsiveria per nuostabą, tikėjimą, netikrumą ar baimę, nelygu koks transcendencijos vaizdinys iškeliamas į pirmą vietą. Šią pamatinę esinijos antinomiją galima pavadinti labai paprastai: tai daikto svyravimas tarp būties ir nebūties. Galbūt tiksliausiai šią antinomiją išreiškia klausimas: kodėl yra būtis, o ne niekas? Juk nėra neįmanoma, kad nieko nebūtų. Juk būtis neturi jokios atramos ir jokio pagrindo, kuris būtų kažkas kita nei ji pati. Kita būties atžvilgiu yra tik nebūtis. Bet juk nebūtis negali būti būties pagrindas, nes būtis negali būti pagrįsta tuo, kas ją neigia ir kas yra jos priešingybė. Kita vertus, nebūtis irgi neturi jokios atramos, nes ji negali būti savo pačios pagrindas, o būtis irgi negali būti nebūties pagrindas, nes būtis yra nebūties priešingybė. Ir vis dėlto esinijos sandara tokia, tarsi būtis būtų nebūties pagrindas, o nebūtis pagrįstų būtį, nes esinija ir kiekvienas daiktas yra ne kas kita, kaip šių dviejų pradų „mišinys“. Toks yra didysis esinijos paradoksas ir didžioji antinomija, iš kurios visai natūraliai atsiranda dvejopas transcendencijos vaizdinys ir dvi vyraujančios filosofinės orientacijos.

Šliogeris, A. Transcendencijos tyla. Vilnius: Margi raštai. 2011. P. 408, 409
Iliustracija: Raghu Nayyar / Unsplash

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code