Transcendencijos tyla

Arvydas-Sliogeris-Transcendencijos-tylaArvydas Šliogeris „Transcendencijos tyla“ (2011)
Leidykla: Margi raštai

Žmogus gimdamas atsineša savo užduotis gyvenime. Tėvai suteikia jam vardą. Taip ir su knyga. Knyga yra rašytojo kūdikis. Jos pavadinimas – ženklas, žanrinė nuoroda. Transcendencijos tyla. Ką gi mums byloja? L. Wittgensteinas sako: „Apie ką negalima kalbėti, apie tai reikia tylėti“. Šliogeris, tarsi dzeno meistras, regi jam atsiveriančią kasdienę daiktų tikrovę kaip sakralinį tikrumą. Šliogeris galingu kalbos srautu veržiasi prie daikto kaip būties fenomeno. Bet juk daiktų tikrumas veriasi nekalbant apie juos ir nekartojant iki užkimimo sau ir kitiems, kaip be galo svarbu jų tikrumą patirti. Tikrovės artumas veriasi tylint, tiesiog medituojant, išmokstant sustabdyti savo chaotišką sąmonės srautą ir būnant pačiam su savimi ir su pasauliu įprastoje kasdienybėje. Kam apie tai reikia rašyti filosofijos traktatus?
„Mąstytojo pareiga – kalbėti apie tai, kas sieja žmones ir kas leidžia jiems susišnekėti. Tai pats pasaulis ir patys daiktai; tai tikrovė, kurią didieji mąstytojai vadino Transcendencija. (…) Pats vienas žmogus negali susikurti prasmės ar ją „užkalbėti“. Prasmė yra Transcendencijos dovana. (…) Prasminga kalbėti apie Transcendencijos tylą. Mąstyti reiškia žingsniuoti keliu, vedančiu šios tylos link. Kalba yra tik šių žingsnių pėdsakas,“ – sako iškilus lietuvių mąstytojas.
„Transcendencijos tyla“- nelengva knyga. Tačiau tokia įdomi, kad pagauna tave ir nebepaleidžia, neleidžia atsipalaiduoti. Perskaitęs šią knygą kitaip žvelgsi į pasaulį, kitaip matysi jo reiškinius ir daiktus, kitaip žvelgsi į save, savo paties egzistenciją. Transcendencijos variacijos suteikia knygai dvasingumo. Tai knyga, mokanti ir raginanti žmogų atsiverti transcendentinei būčiai, kad išgirstum jos tylą.
Autorius joje mąsto schematiškai, aiškiai ir skaidriai. Tekste nepasiklysi. Šliogeris rutuliuoja ir skleidžia vieną aiškią – iš anksto pasirinktą mintį. Kas yra filosofija? Kas yra metafizika? Kas yra tiesa? Kodėl, kur ji galima? Pagrindinė krikščionybės mintis? Kristaus misija? Filosofinė būsena ir jausmai? Baimės filosofija? Netikrumo filosofija? Čia paminėtos tik kelios temos. O knygą sudaro net 630 puslapių… Šliogeris ją rašo kaip kūrėjas, rašo įkvėptai, atsidėjęs. Rašo taip aistringai, kaip koks nors religinis fundamentalistas galėtų melstis. Rašo negalėdamas sustoti, atsikvėpti, užbaigti. Autorius vos ne su gnostiko ar alchemiko patosu paradoksaliai ima aukštinti maginę kalbos galią, tarsi tikėdamas, kad kalba galima prisišaukti pačią tikrovę…
Prieštaravimas sau yra nuolatinis Šliogerio tekstų bruožas. Filosofė Jūratė Baranova įžvelgia „tamsiąją“ ir „šviesiąją“ filosofo mąstymo puses. „Tamsusis“ – giliai paniręs į monologą, genamas „juodų“ aistrų. „Šviesusis“ – atviras ir dialogiškas, aprėpiantis savo mąstymu vaisingiausias kitų mąstytojų įžvalgas. „Tamsusis“ atskleidžia baimę prarasti savąją minties tapatybę. Tačiau Šliogerio tekstų „šviesusis“ filosofas nieko nebijo. Talentas yra drąsa: būtent per „šviesųjį“ filosofą reiškiasi Šliogerio talentas.

Literatūra:
Šliogeris A. Transcendencijos tyla. Vilnius: Margi raštai. 2011.
Rybelis A. Transcendencijos tylos pasiklausius. P. 630, 631.
Baranovos J. Filosofija ir literatūra/ priešpriešos, paralelės, sankirtos. P. 89-108.

Knygos ištraukos, interpretacijos, susiję rašiniai:
Erdvės ir laiko vaizdinių mįslingumas (I dalis), Erdvės ir laiko vaizdinių mįslingumas (II dalis)Mąstymo vaidmuo, Įėjimo į filosofijos erdvę kaina, Meilė, Malda, Kančia, Blyksnis ir prasmė, Apie netikrumą, Apie baimę, Filosofinė būsena ir jausmai, Kristaus misija, Krikščionybės filosofija, Kur galima tiesa, Kodėl galima tiesa, Tiesos klausimo ypatumai, Graikų filosofija: transcendencijos atradimas, Transcendencijos vaizdinio degradacija, Filosofijos kitimo priežastys, Slaptasis ir viešasis filosofijos gyvenimas, Egzistencinė laisvės samprata, Politinė laisvės samprata, Ekonominė laisvės samprata, Socialinė laisvės samprata, Psichologinė laisvė, Laisvė kaip metafizinės patirties branduolys, Kaip racionalistinė filosofija įveikia ar, tiksliau sakant, bando ir tikisi įveikti netikrumą?, Būties ir nebūties priešstata, Du požiūriai į filosofijos istoriją

You may also like...

Parašykite komentarą

El. pašto adresas nebus skelbiamas. Būtini laukeliai pažymėti *

AlphaOmega Captcha Classica  –  Enter Security Code